Vi är ett mycket välrenommerat revisions- och redovisningsföretag som assisterar små och medelstora företag med många olika typer av tjänster.

Vi är specialister på bokslut och företagsbeskattning. Vi erbjuder våra kunder ett mervärde genom att vår kunskap även nyttjas inom närliggande områden som till exempel redovisning, bokslutsplanering och ekonomisk planering och kontroll. Vi är rådgivare i alla frågor inom det ekonomiska området.

De tjänster vi erbjuder är bland annat:

  • Redovisning och bokslut
  • Konsultationer och ekonomisk rådgivning
  • Skattefrågor och deklarationer
  • Bolagsbildningar
  • Revision genom fristående revisorer
  • Företagsförvärv    

 

 

 

© ÖBERGS REVISIONSBYRÅ AB | Box 126 , 193 23 SIGTUNA  | Tfn: 08-592 525 35