Öbergs Revisionsbyrå AB erbjuder dig högkvalitativa tjänster med hjälp av kompetenta medarbetare.

Varje person i företaget har minst 15 års yrkeserfarenhet och kompetensen i företaget stärks kontinuerligt genom olika former av vidareutbildningar.
Du kan med största förtroende anlita oss!

Nyckelbegrepp i vår verksamhet är:

  • Oberoende och kvalitet
  • Kunskapsförmedling som ger lönsamhet och framgång till våra kunder
  • Hög tillgänglighet och personligt engagemang för våra kunder
  • Korta kontaktvägar mellan kund och revisor

 

Affärsidé
Vår affärsidé är att förse våra kunder med kvalitativa, värdeskapande samt lönsamma ekonomiska lösningar till ett rimligt pris. Detta gör vi genom en nära kontakt mellan kunder och medarbetare.

Vår integritet och professionalism innebär att vi ska vara en naturlig samarbetspartner som bidrar till kundernas utveckling och ajourhållning när det gäller ekonomiska frågor.

Medlemskap
Företaget
är medlem i följande föreningar och organisationer:

 

 

© ÖBERGS REVISIONSBYRÅ AB | Box 126 , 193 23 SIGTUNA  | Tfn: 08-592 525 35