Öbergs Revisionsbyrå AB arbetar inom följande områden:

 • Redovisning
  Löpande bokföring, skattedeklarationer, EU-momsredovisning , Intrastat m m
 • Bokslut
  Resultatplanering, skatteplanering, delägarutdelning mm
 • Konsultation och ekonomisk rådgivning
  Ekonomistyrning och likviditetsplanering
 • Skattefrågor
  Deklarationer för företag och företagare, taxeringsfrågor
 • Bolagsbildningar
  Vi hjälper till med planering, start och drift
 • Revision
  Förmedling av tjänsten till samarbetspartners
 • Data
  Bearbetning, programval, IT-satsningar m m
 • Företagsförvärv
  Vi hjälper till med värdering, avtal mm

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få ytterligare information, eller för att bestämma tid för ett personligt möte!


Vi lämnar gärna offert på uppdrag överstigande 50 000 SEK.

 

.

 

 

© ÖBERGS REVISIONSBYRÅ AB | Box 126 , 193 23 SIGTUNA  | Tfn: 08-592 525 35